På undra.se kan vem som helst ställa frågor och bidra med svar utan att behöva registrera sig. Välkommen!
undra.se

Uppgift Keynesianismen med samhällsekonomiska kretsloppet som grund.

Låt oss säga att vi är på väg ner i en djup lågkonjunktur och regeringen kommer i sin kommande budget att lägga fram förslag för att lindra lågkonjunkturen. Vilka förslag, utifrån keynesianismen, anser du att regeringen ska använda sig av för att nå störst effekt d v s minska arbetslösheten? Diskutera de olika förslagen med hjälp av det samhällsekonomiska kretsloppet.
frågades för Oct 8, 2012 i Ekonomi av anonym